کاراکتر اختصاصی من!

تغییر لباس، ویژگی های ظاهری، کفش و کیف و… این امکان را به شما می دهد تا شخصیت نیما را با سلیقه خودتان بسازید!

pic10